Errington Elementary School

CREATING THE FUTURE, ONE LEARNER AT A TIME

Thank You Playground Donors!

Dear Errington School Community,

We would like to express our thanks to the following donors who have helped to make our new playground a reality.  If you would like to make a donation, you may do so in person at the school or by mail.  The donation form is attached below.

 

 

Errington Playground Donors

Hai Lun Zhou / Angel Li

Min Su / Jada Liu

Qiong Liu / Robert Xu

Min Hu / Hanna Hu

Mike Murray / Kate and Megan Murray

Lirong Zhang/ Mo Fan Zhang

Rony Kempler / Isabel Kempler

Donna Lam / Kaitlyn Chau

Yu Dan Chen / Will Chen

Yang Dai / Elena Dai

Jin Yang / Patrick Pi

Coast Capital Savings

Guan Zhu Wang / Corrine Wu

Lu Bai / Vinny Liao

Monty Rao / Xiang Qiao Rao

Hui Hua Guan / Hao Cheng Zhang

Yan Yan Wu / Wendy Wu

Xiang Wu / Olivia Hung

Wei Guo / Brian Guo

Qiang Ying Chen / Benson Ni

Julia Wu / Luke Qing

Yimin Fu / Charlie and Aisha Du

Zhijian Yu / Sophia Yu

Kok Wah Leong / Charlaine Leong

Lai Peng Chang / Mavis Chan

Si Chen / Gloria Ip

Guang Li Wang / Jason Yang

Dongdong Cui / Tracey Sheng

Jianli Jiang / Andrew Lu

Tao Zhai / Kevin Zhai

Szechuan Chongqing Restaurant / Jayden and Justin Zhang

Jing Huang / Ariel and Richie Banh

Architect 57 Inc / Candice Tsai

Barbara Zhang / Jayden and Justin Zhang

Creative Expressions Preschool

Joyce Chao / Kailey and Kelsey Chao

Daisy Chu and Company / Justin Zhang

Qi Xia Ou / Winnia, Tonia, and Allen Jiang

Patti Martin PREC, Remax West Coast

Xiao Yue Zhuang / Bosco Cheung

Qing Wang / Emily Zhang

Qingyu Sun / Brian Sun

Harpreet Khurana / Harnoor Khurana

Tao Bo / Leo Tao

Tomorrow's Top Kids

Published:
Fri, 2016/06/24 - 2:54pm